Menu

Online Privacyverklaring

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Van alle bezoekers van onze websites verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de websites van Countus.

Uw naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met u contact te kunnen opnemen. Uw bedrijfsnaam en plaats is voor ons handig om te weten, zodat we uw vraag kunnen doorsturen naar de juiste medewerker van ons kantoor bij u in de regio.

 

Doel verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze online diensten
  • het beantwoorden van vragen
    het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van onze websites
  • het informeren over diensten en updates
  • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen
  • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

 

Marketing

Uw persoonsgegevens die wij krijgen door uw gebruik van de websites van Countus, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen over producten of diensten. Als u geen reclame-uitingen van ons meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan info@countus.nl.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens, die wij krijgen door uw gebruik van onze websites, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, behoudens tegenbericht. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd één jaar na ons laatste contact.

 

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of anderszins. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

 

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat uw internetbrowser herkend wordt door onze webserver.

Op onze websites kan een zogenaamde ‘cookie banner’ verschijnen waarmee u toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie banner. Als u geen toestemming geeft, zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de websites. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

 

Foto en videomateriaal

Indien u bij een bijeenkomst aanwezig bent welke Countus heeft georganiseerd kan het zijn dat wij hier foto’s en/of videobeelden van maken. Deze beelden kunnen wij gebruiken op social media en/of andere nieuwsbronnen.

Doordat u akkoord gaat met onze Privacyverklaring geeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor. Wilt u niet dat we foto en/of videomateriaal van u maken terwijl je met de rest van de Privacyverklaring wel akkoord gaat? In dat geval kunt u dit melden via info@countus.nl of bij het opmerkingen-vak  in het aanmeldformulier van de bijeenkomst.

 

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@countus.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

 

Algemeen

Deze Online Privacyverklaring is een verkorte weergave van onze uitgebreide Privacyverklaring . Wij kunnen deze Online Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.

Vragen over onze Online Privacyverklaring kunt u sturen naar info@countus.nl. Deze Online Privacyverklaring is aangepast op 24-05-2018.